FUCHS Oil Chooser
Wybór pojazdu
Samochody osobowe
Lekkie pojazdy dostawcze (< 7,5t)
Motocykle, motorowery, ATV/UTV
Ciężarówki i autobusy (> 7,5t)
Maszyny rolnicze
Sprzęt budowlany, kopalniany i do podawania materiału
Szybkie wyszukiwanie (top 5):
Oświadczenie
Zalecenie
Wszystkie dane zawarte w naszym narzędziu doboru oleju opierają się na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS SE dotyczących wytwarzania oraz produkcji smarów i odpowiadają naszemu najnowszemu stanowi wiedzy. Sposób działania naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego celu zastosowania, użycia produktów, warunków eksploatacji, obróbki wstępnej elementów konstrukcji, ewentualnego zanieczyszczenia z zewnątrz itd. Z tego powodu nie mamy możliwości przygotowania ogólnych informacji dotyczących funkcji naszych produktów. Podane dane są jedynie ogólnymi, niewiążącymi wytycznymi. W żadnym razie nie zawierają one żadnych gwarancji właściwości ani gwarancji przydatności produktu w poszczególnych przypadkach. Dlatego też zalecamy przed zastosowaniem naszych produktów zasięgnięcie indywidulanej porady u personelu FUCHS SE dotyczącej warunków zastosowania i dodatkowych właściwości produktów. Nasze produkty nie mogą być stosowane w statkach powietrznych/kosmicznych ani ich częściach. Zasada ta nie obowiązuje o ile produkty zostaną usunięte przed wbudowaniem elementów konstrukcji w statku powietrznym/kosmicznym. Użytkownik powinien przetestować bezpieczeństwo stosowania produktów z zakresie ich przewidywanego sposobu użytkowania oraz stosować je z zalecaną dbałością. Nasze produkty są stale udoskonalane. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian asortymentu, produktów, procesów produkcyjnych jak również danych zawartych między innymi w naszym narzędziu doboru oleju w każdym czasie i bez uprzedzenia. Wszystkie wcześniejsze publikacje tracą ważność w momencie ukazania się zaktualizowanych informacji. Powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga uprzedniej pisemnej zgody FUCHS SE. © FUCHS SE. Wszystkie prawa zastrzeżone.